วิสัยทัศน์

            บริษัท ดี.เอส.แอล. แอดวานซ์ จำกัด (D.S.L. ADVANCE CO., LTD.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการรักษาความปลอดภัย โดยมีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยกว่า 15 ปี ทำหน้าที่คอยปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ไม่เฉพาะแต่ทรัพย์สิน แต่เป็นทุกๆ ส่วนที่อยู่รอบบริเวณรับผิดชอบ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ อาทิเช่น ข้าราชการทหาร และตำรวจ สายตรวจปฏิบัติการ มาร่วมงานบริการรักษาความปลอดภัย ในด้านภาครัฐและด้านเอกชน ทุกๆ ส่วนด้วยเจตนารมณ์ที่ดีของ บริษัท  ดี.เอส.แอล. แอดวานซ์ จำกัด 

            บริษัท มีความมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านความปลอดภัย เอาใจใส่ และห่วงใยในงานบริการรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ได้มาในศักดิ์ศรีและความเป็นคนดีในงานบริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่ความภาคภูมิใจ และมีเกียรติในประสิทธิภาพที่ให้บริการ ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงถึงที่สุด

            ดังนั้น บริษัท ดี.เอส.แอล. แอดวานซ์ จำกัด ขอเสนอรายละเอียดส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมายังท่าน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการรักษาความปลอดภัยกับทางบริษัทฯ ของเรา บริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการแก่ท่าน เมื่อท่านต้องการเลือกใช้บริการของเรา

 

    

Go to top