รับสมัครงานด้านรักษาความปลอดภัย จำนวนมาก ด่วน !!!

 รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

รายได้ดี มีที่พัก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 
 •  เพศชาย / หญิง
 •  อายุระหว่าง 18 - 55 ปี
 •  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 •  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
 •  สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

รายได้

 
 •  รายได้ 450-500 บาท / วัน
 •  มีเครื่องแบบและที่พักให้พร้อมลงงาน
 •  ประกันสังคมใช้รักษาพยาบาล / วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 2 แรง
 •  เงินเบิกล่วงหน้ารายวัน / รายสัปดาห์
 •  เงินเดือนออกตรงเวลา / มีเบี้ยขยัน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย 800 บาท / เดือน
 •  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในวันสมัคร / ไม่มีเงินประกัน

 รับสมัคร หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 
 •  เพศชาย / หญิง
 •  อายุระหว่าง 25 - 55 ปี
 •  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
 •  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

รายได้

 
 •  รายได้ 500-600 บาท / วัน
 •  ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 •  มีเครื่องแบบและที่พักให้พร้อมลงงาน
 •  ประกันสังคมใช้รักษาพยาบาล / วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 2 แรง
 •  เงินเบิกล่วงหน้ารายวัน / รายสัปดาห์
 •  เงินเดือนออกตรงเวลา / มีเบี้ยขยัน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย 800 บาท / เดือน
 •  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในวันสมัคร / ไม่มีเงินประกัน

 รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 2 อัตรา (ประจำจุดงานห้างสรรพสินค้า The mall)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 
 •  เพศชาย / หญิง
 •  อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 •  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 •  บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 •  มีใจรักในงานด้านรักษาความปลอดภัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 •  ถ้าผ่านงานด้านบริหารบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้

 
 •  รายได้ 15,000 บาท / เดือน
 •  ค่าน้ำมันรถ 3,000 บาท
 •  ประกันสังคมใช้รักษาพยาบาล
 •  เงินเดือนออกตรงเวลา
 •  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในวันสมัคร / ไม่มีเงินประกัน
Go to top