เกี่ยวกับเรา

            บริษัท ดี.เอส.แอล. แอดวานซ์ จำกัด (D.S.L. ADVANCE CO., LTD.) จัดหารปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย เป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล เอกสารและสถานที่ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ

            ปลอดภัย ใส่ใจในงานบริการ  สร้างมาตรฐานความปลอดภัยโดยคำนึงถึงหลัก “ ๓  คุ้ม ”

คุ้มครอง          ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดี

คุ้มภัย              มีระบบป้องกันภัยอย่างดีเลิศ                   

คุ้มค่า              เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

            บริษัท ดี.เอส.แอล. แอดวานซ์ จำกัด (D.S.L. ADVANCE CO., LTD.) ของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมีข้าราชการ ทหาร และตำรวจทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ก่อนลงจุดงานจนถึงกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่จริง และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในความดูแลแล้ว จำนวนมากถึง 500 นาย

Go to top