บริษัท  ดี.เอส.แอล. แอดวานซ์  จำกัด  (D.S.L. ADVANCE CO.,LTD) ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล เอกสารและสถานที่ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน อาคารชุด โรงแรม  โรงพยาบาล และโรงงานต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ อ่านต่อ..

     
 

เครื่องแบบชาย / หญิง

Door Man

Go to top